KDE Lietuvos komandos svetainė

Informacija

Dėmesio: naujoji kde vertėjų svetainėhttp://kde.akl.lt. JOJE RASITE ATNAUJINTĄ INFORMACIJĄ..


Atsisiųsti

Prisijunk

Vertėjams

Dažniausiai užduodami klausimai apie KDE vertimo vingrybes

K: Kaip versti daugiskaitos formas?

A: Daugiskaitos vertimas KDE projekte skiriasi nuo, pvz., Gnome daugiskaitos formų vertimo. Visų pirma, kbabel programos meniu Projektas > Konfigūruoti... turi būti teisingai nustatytas lietuvių kalbos vienaskaitos - daugiskaitos formų skaičius (3) bei teisinga GNU daugiskaitos formų antraštė:

nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);

Toliau, panagrinėkime vieną daugiskaitos formos atvejį. Tuo atveju, jei reikia versti daugiskaitos formas, originalo laukelyje „msgid“ matysime:

_n: Your have one day left.\n
Your have %n days left.

Pirma eilutė, prasidedanti „_n:“, nurodo vertėjui, kad verčiama eilutė turės daugiskaitos formas, ir pateikia eilutės vienaskaitos formą. „_n:“ neverčiamas ir neperkeliamas į „msgstr“ lauką. „msgstr“ laukelyje padarome tris eilutes; pirmosios dvi pasibaigia „\n“ ženklu, reiškiančiu eilutės perkėlimą:

Jums liko %n diena.\n
Jums liko %n dienos.\n
Jums liko %n dienų.

T.y.,
pirma eilutė, - kai %n = 1, 21, 31... (šiuo atveju - vardininkas, pvz., „1 diena“);
antra eilutė, - kai %n = 2, 3, 4.. (2 dienos);
trečia - kai %n = 10, 20 (10 dienų).

Dėmesio: nepasiduokite pagundai pirmojoje eilutėje vietoje %n įrašyti „viena“ ar kitą, atrodytų, tinkamą ir gražų žodį. Juk ten gali būti ir „21 eilutė“...

K: Kaip pačiam parsisiųsti KDE bylas vertimui?

A: Pasižiūrėti KDE lietuviško vertimo statistiką galima čia: http://l10n.kde.org/stats/gui/stable/lt/index.php, parsisiųsti bylas redagavimui galima iš KDE websvn repozitorijos http://websvn.kde.org/branches/stable/l10n-kde4/lt/messages/. Apie tai, kokią tiksliai atšaką šiuo metu verčiame, informacijos ieškokite puslapyje „Vertimo progresas“.

Užėję į šį puslapį išsirinkite norimą versti aplanką, užeikite į jį, ir, spragtelėję ant norimos bylos dešiniu klavišu, ją išsisaugokite kompiuteryje.

K: Kaip geriau versti Shift, Alt ir kitus klaviatūros mygtukų pavadinimus?

A: Šie klavišai verčiami, o angliški pavadinimai pateikiami skliausteliuose. Naudojami standartinės lietuviškos fizinės klaviatūros „ĄŽERTY“ (patvirtintos kaip LST 1582:2000 standartas) klavišų pavadinimai. Šioje klaviatūroje simbolių išdėstymas labai panašus į spausdinimo mašinėlėje esantį išdėstymą, pirmieji simboliai yra „ĄŽERTY“ (tuo tarpu angliškose klaviatūrose - „QWERTY“).

Štai - kairioji LST 1582:2000 standarto klaviatūros dalis:

Lietuviškos „AŽERTY“ klaviatūros kairioji pusė

O čia - dešinioji:

Lietuviškos „AŽERTY“ klaviatūros dešinioji pusė

Paveikslėliai imti iš MII interneto svetainės, straipsnio „Lietuviška standartinė kompiuterio klaviatūra“.

Visi simboliai, taip pat ir angliški bei specialieji (@, % ir pan) išdėstyti trijuose lygiuose; vieni - tiesiog spausdinant, kiti - nuspaudus Lyg2 klavišą (angliškose klaviatūrose - dešinįjį arba kairįjį Shift klavišą, dar kiti - nuspaudus Lyg3 klavišą (AltGr arba dešinysis Alt klavišas). Šie trys lygmenys, beje, veikia ir lietuviškoje „Skaičių eilės“ klaviatūroje. Beje, trejuose lygiuose išdėstyti ir lietuviškos „skaičių eilės“ klaviatūros simboliai (pvz., skaičius, „skaičių eilės“ klaviatūroje paprastai uždengtus lietuviškų raidžių, galima gauti paspaudus Lyg2+Lyg3+skaičius vienu metu.

Todėl KDE vertime naudojami šios klaviatūros klavišų pavadinimai, skliausteliuose įrašant ir angliškus pavadinimus, nes daugelis naudoja lietuvišką „Skaičių eilės“ klaviatūrą, kur lietuviškos raidės išdėstytos vietoje skaičių.

Taigi, specialieji klavišai verčiami taip:

Esc = Gr(-įžti)
F1-F12 = F1-F12 (funkciniai klavišai)
Tab = Tab
Caps Lock = Didž(-iosios raidės)
Shift = Lyg2
Ctrl = Vald
Alt (kairysis) = Alt
Alt Gr (dešinysis) = Lyg3
Menu = Meniu
Backspace = nieks nežino kaip versti ...
Enter = Įvesti
Return = Įvesti
Space = Tarpas

Print Scrn = Sp(-ausdinti)
SysReq =
Scroll(Lock) = Slinkti
Pause = Pauzė
Help = Pagalba

Insert = Įterpti
Del = Šal(-inti)
Home = Prad(-žia)
End = Pab(-aiga)
Page Up = Psl. aukštyn
Page Down = Psl. žemyn

K: Išverčiau vieną programą ir norėčiau pasižiūrėti, kaip vertimas atrodo realiai. Kaip tai padaryti?

A: Jums reikės: 1) sukompiliuoti tekstinę bylą (paversti ją dvejetaine); 2) nukopijuoti bylą į aplanką kompiuteryje, kuriame saugomos visos dvejetainės KDE pranešimų lietuvių kalba bylos; 3) perstartuoti KDE. Detaliau paaiškinsiu pirmąjį ir antrąjį žingsnius.

1. Norėdami sukompiliuoti išverstą tekstinę *.po bylą, aplanke, kuriame ji yra, įvykdykite šią komandą:
msgfmt byla.po --statistics -c -v --output-file=byla.gmo

Turėtumėte gauti bylą byla.gmo. Jei kompiliavimas nepavyks, tam gali būti keletas priežasčių; gali būti, kad jūsų kompiuteryje neįdiegtas GNU gettext paketas, o gal tiesiog byla.po byloje liko klaidų, dėl kurių byla nesikompiliuoja. Pamėginkite ją patikrinti pasinaudodami instrukcijomis, kurias rasite Krusader translation HOWTO 5 skyriuje „Compiling foo.po“.

2. Gautą byla.gmo reikia nukopijuoti į aplanką, kuriame jūsų linux distributyve saugomos visos dvejetainės lietuviško vertimo bylos. Mano Debian Linux šis aplankas yra čia:
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/
Jei Jūsų kompiuteryje šis aplankas yra kitur, galite jį surasti pasinaudodami instrukcija, pateikta Krusader translation HOWTO 6 skyriuje „Check Krusader in your Native Language“.

Taigi, nustatę, kur yra minėtas aplankas, iš to aplanko, kuriame yra ką tik sukompiliuota byla.gmo byla, administratoriaus teisėmis įvykdykite šią komandą:
cp byla.gmo /kelias/iki/vertimu/lt/aplanko/byla.mo

Perstartavus KDE programą, ji turėtu prabilti lietuviškai.