KDE Lietuvos komandos svetainė

Informacija

Dėmesio: naujoji kde vertėjų svetainėhttp://kde.akl.lt. JOJE RASITE ATNAUJINTĄ INFORMACIJĄ..


Atsisiųsti

Prisijunk

Vertėjams

Kaip suderinti KBabel KDE vertimui

KDE vertimui rekomenduojama naudoti Kbabel programą, kuri palaiko utf-8 koduotę, gali patikrinti verčiamas bylas ieškodama klaidų ir šias klaidas pažymėti, ieškoti terminų žodyne, vertimų duomenų bazėje, terminynuose ir pan.

Taigi, atveriame KBabel. Greičiausiai Jums iškart pasiūlys konfigūruoti programą, o mes dabar peržiūrėsime programos ir projekto konfigūravimo nustatymus. KBabel nustatymai skirstomi į bendruosius KBabel nustatymus, ir konkretaus vertimo projekto(-ų) nustatymus.

Išanalizuosime vieną iš galimų KBabel konfigūravimo variantų KDE vertimui.

Programos nustatymai

Visų pirma, pažiūrėkime į programos nustatymus. Einame į meniu Nustatymai > Konfigūruoti Kbabel...

Sekcijos Taisa kortelėje Bendros galite nustatyti, kaip programa tikrins atliktą vertimą. Kbabel yra galinga programa ir turi daug vertimo tikrinimo galimybių; čia aptarsime tik būtiniausias.

Laukelį Automatiškai nuimti statusą „neaiškus“ siūlome pažymėti - tuomet visos eilutės, kuriuos taisysite, ir kurios buvo pažymėtos „fuzzy“ (neaiškus), šis statusas bus automatiškai panaikintas.

Taip pat siūlau pažymėti laukelį „Naudoti protingą redagavimą“ ši parinktis leis programai padėti jums pakeisti visas specialiasias *.po bylos žymes, tokias, kaip paprastos kabutės ("), į programai priimtiną kombinaciją:(\").

Tarp „Automatinių patikrinimų“ siūlau pradžiai išsirinkti šiuos:
Tikrinti akseleratorius (Check Accelerators) - tikrins ar visur, kur originale yra pagreitinimo žymės (angl.: accelerator) - raidės pabraukimai, jie yra ir vertime;
Tikrinti daugiskaitos formas (Check plural forms) - tikrins, ar yra išverstos visos (lietuvių kalboje - 3) vienaskaitos - daugiskaitos formos;
Tikrinti išversto pranešimo ilgį (Check translated message length) - tikrins, ar vertimas nėra per ilgas;

Nustačius šias parinktis, programoje pasirinkus įrašą Įrankiai > Tikrinti teisingumą > Atlikti visus patikrinimus bus atlikti tik pažymėti patikrinimai; kitus galėsite atlikti atskirai, pasirinkdami iš Tikrinti teisingumą submeniu.

Sekcijoje Ieškoti galite nustatyti, kad programa automatiškai pradėtų paiešką tekstyne arba žodyne, tačiau paiešką kompediume rekomenduoju tik tuo atveju, jei jūsų kompiuteris ypatingai greitas. Tuo tarpu paieška žodyne atliekama daug greičiau. Apie tekstynus ir žodynus dar pakalbėsime trečiojoje dalyje „Vertimo pagalbininkai“.

Tai tiek tų programos nustatymų. Svarbesni yra konkretaus projekto nustatymai.

Projekto nustatymai

Taigi, einame į meniu Projektas > Konfigūruoti...

Čia sekcijoje Tapatybė surašykite visus savo (vertėjo) bei kalbos duomenis. Lietuvių kalbos kodas yra lt, pilnas pavadinimas - Lithuanian, vienaskaitos - daugiskaitos formų skaičius - 3, kalbos pašto konferencija - kde-i18n-lt@kde.org. Įvedus ir pritaikius visą šią informaciją ir ties parinkties GNU daugiskaitos formų antraštė laukeliu spustelėjus mygtuką Pažiūrėti (Lookup), daugiskaitos formų antraštė turėtų pati atsirasti; jei kartais neatsirastų, įrašykite tokią:

nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);

[Norėdami sužinoti kaip versti daugiskaitos formas, skaitykite DUK atsakymą į klausimą Kaip versti daugiskaitos formas?]

Taip pat pažymėkite parinktį Vertime reikalauti daugiskaitos formų argumentų (Require plural form arguments in translation).

Sekcijoje Įrašyti patikrinkite, ar nurodyta kaip pagrindinė koduotė UTF-8.

Sekcijoje Korektorius galite suderinti lietuviškos rašybos tikrinimą - nurodykite aspell arba ispell lietuviškus žodynus, įdiegtus Jūsų kompiuteryje.

Sekcijoje Katalogai nurodykite, kuriame aplanke saugote *.po bylas (verčiamas bylas), o kuriame - *.pot (šalbonus). Jei turite KDE vertimo bylų medį iš SVN, juos ir nurodykite. Tai svarbu. Šiomis parinktimis nustatoma Katalogo tvarkyklė, kuri automatiškai parodys jums, kiek kuri byla yra išversta, kiek joje neaiškių vertimų ir t.t. Vėliau atvėrus Katalogo tvarkyklę (Įrankiai > Katalogo tvarkyklė) galėsite matyti visas bylas ir jų statusą. Tačiau, jei verčiate tik atskiras bylas, galite tiesiog nurodyti pagrindinį tų bylų buvimo aplanką.

Štai ir sukonfigūravome projektą - projektų galima turėti keletą (versti ir KDE, ir kokį nors kitą atviro kodo projektą), tačiau startuojant KBabel atsivers būtent numatytasis (pirmasis sukonfigūruotas) projektas.

Vertimo pagalbininkai

Kbabel taip pat turi keletą pagalbos įrankių vertėjui. Vienas jų - tai klaidų tikrinimo modulis ispell arba aspell. Jį jau suderinome, jis standartiškai įeina į daugelį Linux (ir kitų Unix tipo sistemų) distributyvų.

Kiti naudingi yrankiai: tekstynai ir vertimų duomenų bazė, kuriuos galima naudoti atliekant automatinį vertimą

Tekstynai

Kbabel taip pat sudaro galimybę prisijungti tekstyno (kompendiumo) bylas. Tekstyno byla - tai vertimų kompiliacija į vieną didžiulę bylą, kurioje vertėjo nurodymu gali būti atliekama viso konkrečios eilutės angliško teksto ar konkrečios jo dalies paieška. Per meniu Nustatymai > Derinti žodyną galite prijungti tiek pagrindinį tekstyną, tiek ir TMX tekstyną. Visų KDE vertimų kompendiumą galima parsisiųsti iš KDE i18n svetainės puslapio, skirto lietuvių kalbos įrankiams. Siūlau rinktis „trunk“ tekstyną - jame rasite daugiau išverstų eilučių.

Galima prisijungti ir kitų laisvųjų projektų tekstynus, pvz., Gnome tekstyną. KDE Lietuvos komandos patogumui Gnome tekstynas, o taip pat - OpenOffice.org, Mozilla ir keletas kitų tekstynų, konvertuotų į *.po formatą, yra pateikti „Mūsų FTP“ compendium/ aplanko.

Kitos kalbos tekstynas

Galite prisijungti ir Pagalbinį PO tekstyną (PO auxiliary) - jums žinomos kalbos, kuria KDE taip pat verčiamas, tekstyną. Tuomet, prireikus aiškumo, galėsite nuolat pasitikrinti, kaip ta ar kita eilutė verčiama, pvz., į rusų kalbą.

Paieška kitos kalbos tekstyne vyks daug greičiau, jei nurodysite ne kitos kalbos tekstyno bylą (jų galite parsisiųsti iš čia, bet visą kitos kalbos vertimo medį. Tuomet paieška bus vykdoma tik tos bylos, kurią verčiate, kitos kalbos atitikmenyje. Tą medį galima parsisiųsti iš KDE ftp, arba per SVN - tuomet galėsite jį nuolat atnaujinti.

Vertimo duomenų bazė

Vertimo duomenų bazėje paieška atliekama daug greičiau, neiTaip pat galite nurodyti programai per meniu Nustatymai > Konfigūruoti žodyną > Vertimo duomenų bazė pasidaryti vertimo duomenų bazę. Programa skenuos Jūsų nurodytus aplankus ir susirinks iš juose esančių po bylų ar kompendiumų visus vertimo atvejus, kai vienas žodis yra išverstas kitu vienu žodžiu - visus tikslius atitikmenis.

Žodynai

KDE vertėjai iš „Mūsų FTP“ zodynai/ aplanko. gali parsisiųsti *.po arba TMX formatu keletą žodynų. Visų pirma tai Anglų-lietuvių kalbų kompiuterinės leksikos žodynas (žodyno autoriai: (c) Valentina Dagienė, Gintautas Grigas, Tatjana Jevsikova), kurio internetinę versiją rasite čia. Šį žodyną galite parsisiųsti ir slovo formatu, naudoti su OpenDict programa.

Taip pat visais trim formatais galite parsisiųsti specifinių KDE terminų ar bendrajame Anglų-lietuvių kalbų kompiuterinės leksikos žodyne nesančių terminų žodyną.

Pradedame versti

Informacija rengiama