KDE Lietuvos komandos svetainė

Informacija

Dėmesio: naujoji kde vertėjų svetainėhttp://kde.akl.lt. JOJE RASITE ATNAUJINTĄ INFORMACIJĄ..


Atsisiųsti

Prisijunk

Vertėjams

Vertimo progresas

Šiuo metu verčiame

Šiuo metu, nuo 2007 m. rugsėjo 7 d., yra verčiama KDE pagrindinė vystymo medžio dalis - kamienas (angl. „trunk“). Ji vėliau, maždaug 2008 vasarą, virs stabilia KDE versija 4.1 - KDE 4.1 atšaka.

Dabartinės stabilios atšakos 4.0 neverčiame, nes ji dar nėra plačiai naudojama, tad naudos iš tokio vertimo, esant ribotiems pajėgumams, būtų nedaug. Tačiau visi vertimai, atlikti „trunk“ atšakoje, iškart perkeliami ir į stabilią atšaką.

Bylas vertimui galima imti iš kamieno: http://websvn.kde.org/trunk/l10n-kde4/lt/messages/. Vėliau, išleidus KDE 4.1 versiją (KDE 4.1.0 leidimą), bus toliau verčiama KDE 4.1 leidimo naudotojo sąsaja rengiant naujus KDE 4.1.1, 4.1.2 leidimus, ir failai vertimui bus imami iš tuo metu stabilios ir tobulinamos atšakos: http://websvn.kde.org/branches/stable/l10n-kde4/lt/messages/.

KDE vystymo ciklai

KDE vertimas vyksta tam tikrais ciklais, kurie priklauso nuo KDE naujų atšakų (angl.: „branch“, žymimų skaičiais po pirmojo taško, pvz., 3.3) ir naujų „vertimo ir klaidų taisymo leidimų“ (angl.: „bugfix and translation releases“ žymimų trečiu skaitmeniu, pvz.,: 3.3.2) pasirodymo planų.

KDE vystymas vyksta „kamiene“ (angl.: „trunk“); pvz., išleidus KDE 3.3 atšaką, pradedama rengtis 3.4 atšakos leidimui. Kai naujoji KDE versija užtektinai ištobulinama, padaroma „kamieno“ kopija ir nukopijuojama į „atšakų“ aplanką, kuris pavadinamas „3.4 branch“. Kartu yra paskelbiamas pirmasis leidimas (šiuo atveju, 3.4.0), jau nekintantis ir nekeičiamas programų šaltinių medis, kuris nukopijuojamas į aplanką „tags“. Vėliau atšakoje taisomos pastebėtos klaidos ir papildomi vertimai, ir vėl skelbiami nauji leidimai (pvz., 3.4.1, 3.4.2, o gal ir 3.4.3).

KDE vertimo ciklai

Didžiąją laiko dalį KDE vertimas vyksta konkrečioje atšakoje. Taip yra todėl, kad tik labai trumpą laiką prieš naujos atšakos atidarymą KDE naudotojo sąsajos pranešimai yra užšaldyti - nekeičiami.

Po to, paskelbus naują KDE leidimą, paremtą nauja atšaka, vetimas ilgą laiką vyksta konkrečioje atšakoje, ir kartas nuo karto išleidžiami nauji „vertimo ir klaidų taisymo leidimai“.

Vėliau ciklas kartojasi. Jei naujų leidimų nebeplanuojama ir rengiamasi naujos KDE atšakos pasirodymui, sukauptas vertimas komandos koordinatoriaus yra perkeliamas į „kamieno“ atšaką, kurioje trumpą laiką, iki naujo leidimo pasirodymo, ir vyksta visas programavimo (o mūsų atveju - vertimo) darbas.

KDE versijų ir vertimo/klaidų taisymo leidimų tvarkaraščius galite rasti čia.

KDE vertimo statistika

atnaujinta 2005-09-01

Linux ir Unix darbo vietų grafinės aplinkos KDE vertimo į lietuvių kalbą istorija siekia 2000-uosius metus. Lietuvių kalba pirmąjį kartą oficialiai pasirodė KDE 2.0 versijoje; štai 2000 m. gruodžio 5 dieną pasirodžiusioje 2.0.1 versijoje buvo 23,5 tūkst. grafinės aplinkos pranešimų, iš kurių 712 buvo išversti į lietuvių kalbą. Anuomet to užteko. 3,02 %. O štai 2002 gruodžio 21 d. pasirodžiusiame 3.0.5A leidime į lietuvių kalbą buvo išversta jau 61% pranešimų. Tačiau KDE išverstumo procentas neužilgo vėl krito, ir, pasirodžius 3.3 leidimui, nebetenkino KDE komandos reikalavimų, tad net ir į paskutinį 3.3 versijos leidimą 3.3.2 lietuvių kalba, su 37,28% išverstumu nepateko.

kde_vertimo_pranesimu_santykis

Šiandien turimame 2005 m. liepos 27 d. pasirodžiusį KDE 3.4.2 leidime buvo jau daugiau nei 92 tūkst. pranešimų, iš kurių išversta buvo 42,23%. Neabejoju, kad lietuvybė pateks ir į artėjantį 3.5 leidimą, ir į pranašaujamąjį 4.0, naujos kartos KDE leidimą.

Procentinis skirtingų leidimų santykis

Nors KDE vertimo išverstumo procentas yra mažesnis, nei kitos populiarios Linux darbastalio aplinkos Gnome, KDE, palyginus su Gnome, yra daug didesnis projektas. Nors esame išvertę tik kiek daugiau nei 40% KDE, išverstų pranešimų skaičiumi gerokai lenkiame Gnome komandą, kaip matyti iš aukščiau pateikto grafiko.

KDE ir Gnome palyginimas

Deja, tai neduoda didesnio KDE išverstumo pojūčio, nes procentinis santykis -- vis dar gerokai Gnome pusėje (žr grafiką žemiau).

KDE ir Gnome: procentinis palyginimas

KDE lietuvos komanda, greta kitų šalių komandų, atrodo patenkinamai:

Lietuvių komanda kontekste

KDE vertimo į lietuvių kalbą viduje rugsėjo pirmąjai dienai modulių išverstumas atrodė taip:

KDE vertimo viduje

O štai - dar keletas grafikų. Žemiau matote, kiek procentų bylų skirtinguose KDE vertimuose yra visiškai išversta, palyginus su visu bylų skaičiumi.

KDE vertimo bylų santykis


O štai lentelė, iš kurios gauta didelė dalis aukščiau pateiktos statistikos.

KDE versija [ir leidimas] 2.0[.1] 2.1[.2] 2.2[.2] 3.0[.5A] 3.1[.5] 3.2[.3a] 3.3[.2]* 3.4[.2] dabar 3.5
Leidimo data 2000-12-05 2001-04-30
2001-11-21 2002-12-21 2004-01-14 2004-06-09 2004-12-08 2005-07-27 2005-09-01
Viso bylų 259 294 356 444 439 522 564 677 679
Baigta versti bylų 4,25% (11) 30,95% (91) 35,96% (128) 56,76% (252) 60,59% (266) 34,29% (179) 17,55% (99) 28,06% (190) 30,93% (210)
Viso pranešimų 23547 29919 37560 45152 44810 61659 69822 91059 92343
Išverstų 3,02% (712) 33,46% (10012) 41,28% (15506) 61,16% (27617) 57,84% (25916) 42,53% (26226) 37,28% (26029) 42,23% (38451) 43,06% (39765)
Neaiškių 1,24% (291) 0,03% (8) 0,23% (85) 0,79% (357) 2,47% (1107) 5,70% (3516) 10,17% (7098) 10,00% (9109) 9,40% (8681)
Neišverstų 95,74% (22544) 66,51% (19899) 58,49% (21969) 38,04% (17178) 39,69% (17787) 51,76% (31917) 52,56% (36695) 47,77% (43499) 47,54% (43897)

* Šiame leidime oficialios lietuvybės nebuvo