KDE Lietuvos komandos svetainė

Informacija

Dėmesio: naujoji kde vertėjų svetainėhttp://kde.akl.lt. JOJE RASITE ATNAUJINTĄ INFORMACIJĄ..


Atsisiųsti

Prisijunk

Vertėjams

KDE terminai

Apie KDE terminyną

Žemiau pateikiamas KDE standartinių vertimo terminų sąrašas. Šis sąrašas sudaromas atsižvelgiant į Anglų - lietuvių kalbų kompiuterinės leksikos žodyną (autoriai: Valentina Dagienė, Gintautas Grigas, Tatjana Jevsikova). Žodyną rasite internete, adresu: http://www.likit.lt/?i=terminija/ang-liet_k_zodynas. Taip pat šį žodyną įvairiais formatais galite parsisiųsti iš „Mūsų FTP“: ftp://ftp.l10n.kde.org/teams/lt/zodynai/.

Kai kuriuos žodžius galima versti ir kitaip, tačiau siekiant užtikrinti vertimo vientisumą, siūlome naudoti būtent šiuos terminus. Sąrašą sudarė Ričardas Čepas, papildė Donatas Glodenis ir kiti.

Sąrašas dar ganėtinai žalias, laukiame pataisymų ir papildymų. Juos galite siųsti komandos koordinatoriui (Donatas Glodenis, e. paštas: dgvirtual@akl.lt).

Kai kuriuos angliškus terminus rasite neapibrėžtus (vietoj vertimo - klaustukai). Galite siųsti savo pasiūlymus tuo pačiu e. pašto adresu.

Terminų sąrašas

Žemiau terminai pateikiami lentelėje. Taip pat galite atsisiųsti* šį žodyną keletu formatų.
slovo: kde-specifiniai-terminai.dwa (atnaujintas: 2016-11-19)
gettext (po): kde-specifiniai-terminai.po (atnaujintas: 2016-11-19)
tmx: kde-specifiniai-terminai.tmx (atnaujintas: 2016-11-19)
* Norėdami įrašyti žodyną į savo kompiuterį, spragtelėkite nuorodą dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite iš pasirodančio meniu įrašą „Įrašyti nuorodą kaip...“, ar pan.

Angliškas terminas Lietuviškas vertimas
accelerator [KDE: prieigos klavišų žymė]
advanced settings [KDE: sudėtingesni nustatymai]
alarm pavojaus signalas, [KDE: priminimas (pim programose)]
animated GIF file animacinė GIF rinkmena [KDE: byla], animacinis GIF failas
applet programėlė, [KDE: įskiepis]
archive file archyvo rinkmena, archyvo failas, [KDE: byla]; archyvuotinoji rinkmena [KDE: byla], archyvuotinasis failas; pakas, pakuotasis failas [KDE: byla]
archive archyvas, pakas, pakuotasis failas [KDE: byla]
ASCII file tekstinė rinkmena [KDE: byla], tekstinis failas
attach pridėti, [KDE: prisegti], pridėti [KDE: prisegti] priedą
attachment priedas, [KDE: priesaga]
audio file garso rinkmena [KDE: byla], garso failas
batch file komandų rinkmena [KDE: byla], komandų failas
behavior [KDE: elgsena]
binary file dvejetainė rinkmena [KDE: byla], dvejetainis failas
binding [KDE: sietis]
bookmark adresas, [KDE: žymelė]; įrašyti į adresyną [KDE: žymeles]; žymė
bookmark as įrašyti į adresyną [KDE: žymeles] kaip
bookmarks adresynas [KDE: žymelės]
boot file paleidimo rinkmena [KDE: byla], paleidimo failas
bounce keys [KDE: klavišų pasikartojimo kontrolė (jei tinka kontekste)]
browse parinkti, [KDE: naršyti]
bug klaida, [KDE: yda], klaida [KDE: yda] programoje; riktas [KDE: yda]
CAB file CAB rinkmena [KDE: byla], CAB failas
cabinet file CAB rinkmena [KDE: byla], CAB failas
cache memory podėlis, [KDE: krepšys], spartinančioji atmintinė
cache podėlis, [KDE: krepšys], spartinančioji atmintinė
catalogue [KDE: katalogas]
click [KDE:] spragtelėti, spustelėti
compare files palyginti rinkmenas [KDE: bylas], palyginti failus
configuration sąranka, [KDE:] konfigūracija
configure [KDE: konfigūruoti]
crash [KDE: (programos) lūžimas]
daemon [KDE: tarnyba (o ne: demonas)]
directory server katalogų serveris, [KDE: aplankų serveris]
directory tree katalogų medis, [KDE: aplankų medis]
directory katalogas, [KDE: aplankas]
distribution paskirsta, [KDE: distributyvas], platinamasis paketas, platinamoji programa
dock [KDE: prišlieti, pritvirtinti]
docking lango pritvirtinimas, [KDE: prišliejimas]
e-mail elektroninis laiškas, [KDE: e. laiškas]; elektroninis paštas, [KDE: e. paštas]
end of file rinkmenos [KDE: bylos] pabaiga, failo pabaiga
enhance [KDE: išplėsti]
environment aplinka, [KDE: terpė, aplinka]
executable file vykdomoji rinkmena [KDE: byla], vykdomasis failas
extension prievardis, [KDE: plėtinys (bylos)]
fancy [KDE: įmantrus]
favicon [KDE: srities ženkliukas]
file allocation system rinkmenų [KDE: bylų] išdėstymo sistema, failų išdėstymo sistema
file attribute rinkmenos [KDE: bylos] požymis, failo požymis
file format rinkmenos [KDE: bylos] formatas, failo formatas
file manager rinkmenų [KDE: bylų] tvarkytuvė, failų tvarkytuvė
file recovery rinkmenų [KDE: bylų] atkūrimas, failų atkūrimas
file server rinkmenų [KDE: bylų] serveris, failų serveris
file system rinkmenų [KDE: bylų] išdėstymo sistema, failų išdėstymo sistema
file type rinkmenos [KDE: bylos] tipas, failo tipas
file virus rinkmenų [KDE: bylų] virusas, failų virusas
file rinkmena, failas, [KDE: byla]
gateway tinklų sietuvas [KDE: vartai]
GIF file GIF rinkmena [KDE: byla], GIF failas
graphic file grafikos rinkmena [KDE: byla], grafikos failas
graphics interchange format file GIF rinkmena [KDE: byla], GIF failas
help file žinyno rinkmena [KDE: byla], žinyno failas
hibernate [KDE: sustabdyti]
hidden file slepiamoji rinkmena [KDE: byla], slepiamasis failas
host [KDE: mazgas]
icon piktograma [KDE: ženkliukas, o ne: ikona, paveikslėlis]
iconify [KDE: sutraukti į ženkliuką ??]
identity [KDE: tapatybė, o ne: identiškumas]
image atvaizdis, paveikslas, [KDE: paveiksliukas]
initialization file pradinių nuostatų rinkmena [KDE: byla], pradinių nuostatų failas
initialize [KDE: startuoti]
JAR file JAR rinkmena [KDE: byla], JAR failas
Java archive file JAR rinkmena [KDE: byla], JAR failas
JPEG (Joint Photographic Experts Group) file JPEG rinkmena [KDE: byla], JPEG failas
keyboard shortcut [KDE: greitųjų klavišų derinys ??]
kio slave [KDE: pagalbinė programa (kio)]
launcher {KDE: leistukas]
long file name ilgasis rinkmenos [KDE: bylos] vardas, ilgasis failo vardas
lower window [KDE: perkelti langą į antrą planą]
mailing list adresatų sąrašas; elektroninio pašto grupė, [KDE: pašto sąrašas]
maximize išskleisti langą, [KDE: išdidinti langą]
metafile metarinkmena, matafailas [KDE: metabyla]
minimize suskleisti langą [KDE: sumažinti langą]
mixer [KDE: (garso) maišytuvas]
note [KDE: lapelis, lipnus lapelis]
orphan file pamesta rinkmena [KDE: byla], pamestas failas
panel [KDE:] pultas, skydelis
parent directory virškatalogis, [KDE: aukštesnio lygmens aplankas]
parent folder viršaplankis, [KDE: aukštesnio lygmens aplankas]
parse [KDE: analizuoti]
parser [KDE: analizuotuvė]
pattern [KDE: derinys]
pipe [KDE: kanalas]
placeholder rezervuota vieta, vietaženklis [KDE: pakaitos simbolis]
plug-in papildinys [KDE: priedas, o ne: įskiepis]
port prievadas; [KDE: programos realizavimas (konkrečioje OS)]
preference nuostata [KDE: pasirinkimas (kartais) prioritetai, o ne: parinktys, pasirinktys], parinktis
print to file spausdinti į rinkmeną [KDE: bylą]
privacy policy privatumo politika [KDE: privatumo taisyklės]
proxy server įgaliotasis serveris, [KDE: atstovaujantis serveris]
proxy įgaliotasis serveris, [KDE: atstovaujantis serveris]; įgaliotoji programa
raise window [KDE: perkelti langą į pirmą planą]
read-only file nekeičiamoji rinkmena [KDE: byla], nekeičiamasis failas
recursively [KDE: rekursyviai, ᳫaitant poaplankius]
regular expression reguliarusis reiškinys, [KDE: įprastoji išraiška]
resource file išteklių rinkmena [KDE: byla], išteklių failas
RSS feed [KDE: RSS kanalas]
scroll bar slankjuostė, [KDE: slinkties juosta]
security policy saugumo politika, [KDE:] saugumo taisyklės
selfextracting file išsipakuojanti rinkmena [KDE: byla], išsipakuojantis failas
setting nustata, [KDE: nustatymas - dgs. - nustatymai]
shade window [KDE: rodyti tik lango antraštės juostą]
short file name trumpasis rinkmenos [KDE: bylos] vardas, trumpasis failo vardas
sidebar parankinė, [KDE: šoninė juosta]
system bell [KDE: sistemos skambutis]
system file sisteminė rinkmena [KDE: byla], sisteminis failas
smart view [KDE: išmoningas rodymas]
snippet [KDE: (kodo) ištrauka]
socket [KDE: lizdas]
source file pirminė rinkmena [KDE: byla], pirminis failas
spooling [KDE: kaupa]
stand by pristabdyti; [KDE: budėti]
suspend [KDE: pristabdyti]
swap file sukeitimų rinkmena [KDE: byla], sukeitimų failas
task bar programų juosta, [KDE:] užduočių juosta
task [KDE:] užduotis [o ne: darbas, atliktinas darbas]
text file tekstinė rinkmena [KDE: byla], tekstinis failas
thumbnail [KDE:] miniatiūra [o ne: ženkliukas]
to-do [KDE: darbas, o ne: užduotis]
todo [KDE: darbas, o ne: užduotis]
toolbar mygtukų juosta, [KDE: įrankių juosta]
troubleshooting [KDE: sutrikimų šalinimas]
tutorial [KDE: vadovas] twisted pair
unshade window [KDE: rodyti langą]
video file vaizdo rinkmena [KDE: byla], vaizdo failas
view peržiūrėti, rodinys, [KDE: vaizdas], rodymas
web shortcut [KDE: žiniatinklio trumpė]
wizard [KDE:] vediklis [o ne: vedlys]
wrapper [KDE: įdėklas]

Žodyno redagavimas

Galintys tvarkyti šį puslapį per cvs gali sąrašą redaguoti tiesiogiai, redaguodami slovo formato bylą share/kompiuterines_leksikos_zodynas_en-lt_kde.dwa . Iš šios bylos vėliau generuojamas KDE terminų žodynas, paliekant tik įrašus, kuriais nukrypstama nuo oficialiai patvirtinto žodyno.

„Slovo“ formatas

Slovo formato esmė: tarp žodžio ir jo reikšmės dedamas lygybės simbolis „ = “ (atkreipkite dėmesį į tarpus iš abiejų simbolio pusių). Originalo terminas gali pasikartoti tik vieną kartą, skirtingos reikšmės atskiriamos kabliataškiais. Kiekvienam terminui ir jo apibrėžimams skiriama nauja eilutė.

Pavyzdys:

emoticon = jaustukas;
empty line = tuščioji eilutė;
empty row = tuščioji eilutė;
empty = išvalyti; tuščias(-ia);

Taisyklės

Visi pakeitimai žodyne pažymimi simboliais „KDE:“, nurodant, kad tai - KDE komandos pakeitimas.

Jei įrašomas žodyne nesantis terminas, visas jo lietuviškas vertimas apskliaudžiamas laužtiniais skliaustais pilnai, pvz.:

accelerator = [KDE: prieigos klavišų žymė];

Jei įrašomas papildomas terminas, apskliaudžiamas tik jis, pvz.:

attach = pridėti, [KDE: prisegti], pridėti [KDE: prisegti] priedą;

Jei terminas neįrašomas, o tik pažymima, kuris terminas iš išvardintųjų yra naudotinas, prieš tą terminą įrašoma žymė „[KDE:]“, pvz.:

click = [KDE:] spragtelėti, spustelėti;

Jei manote, kad terminas reikalingas, bet nežinote vertimo, vietoje vertimo įrašykite keletą klaustukų.